Zásady ochrany osobných údajov a cookie

Túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť Renovujeme, s.r.o. , ktorá zahŕňa obchody Renovujeme.com a Parketarstvo.sk. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené na tejto webovej stránke a nevzťahujú sa na žiadne informácie zhromaždené spoločnosťou Renovujeme, s.r.o. offline. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky webové stránky spoločnosti Renovujeme, s.r.o..

Bezpečnosť na Parketarstvo.sk

Osobné informácie poskytované na webových stránkach a transakcie kreditnými kartami online sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného servera. Zaviazali sme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať na vysokej úrovni informačnej bezpečnosti. Prijímame príslušné fyzické, elektronické a administratívne kroky na udržanie bezpečnosti a presnosti osobných identifikačných údajov, ktoré zhromažďujeme, vrátane obmedzenia počtu osôb, ktoré majú fyzický prístup k našim databázovým serverom, ako aj nasadenia elektronických bezpečnostných systémov a ochrany heslom, ktoré strážia proti neoprávnenému prístupu.

Naše webové stránky používajú na ochranu vašich osobných údajov počas prepravy dát šifrovaciu technológiu, ako je napríklad SSL (Secure Sockets Layer). SSL šifruje objednávkové informácie, ako sú vaše meno, adresa a číslo kreditnej karty. Naše centrum starostlivosti o zákazníkov a obchody tiež fungujú prostredníctvom súkromnej a zabezpečenej siete. Upozorňujeme, že e-mail nie je šifrovaný a nepovažuje sa za bezpečný spôsob prenosu informácií o kreditnej karte.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Renovujeme, s.r.o.

Aby sme dosiahli náš cieľ poskytovania najkvalitnejších produktov a služieb, používame informácie z našej interakcie s vami a inými zákazníkmi, ako aj od iných strán. Pretože rešpektujeme vaše súkromie, implementovali sme postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo bezpečným, spoľahlivým a zodpovedným spôsobom. Tieto zásady ochrany osobných údajov sme zverejnili, aby sme vysvetlili naše postupy zhromažďovania informácií a možnosti, ktoré máte k spôsobu zhromažďovania a používania informácií.

Pretože pokračujeme vo vývoji webovej stránky Parketarstvo.sk a využívame pokroky v technológiách na zlepšovanie služieb, ktoré ponúkame, tieto zásady ochrany osobných údajov sa pravdepodobne zmenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa na tieto pravidlá odvolávali priebežne, aby ste pochopili naše súčasné pravidlá ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Spravidla môžete prehľadávať webovú stránku Parketarstvo.sk bez poskytnutia akýchkoľvek osobných identifikačných údajov. Môžeme vás však požiadať, aby ste poskytli informácie umožňujúce identifikáciu osôb v rôznych časoch a na rôznych miestach tejto webovej stránky. V niektorých prípadoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť nám požadované informácie, je možné, že nebudete mať prístup ku všetkým častiam tejto webovej stránky alebo sa nebudete môcť podieľať na všetkých jej funkciách, cenách a výbere produktu.

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • Meno
 • kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy
 • demografické informácie, ako napríklad PSČ, preferencie a záujmy
 • ďalšie informácie týkajúce sa zákazníckych prieskumov a / alebo ponúk

Úplný zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme, nájdete na Zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme. Z vašich nákupov a iných interakcií s nami získavame informácie týkajúce sa konkrétnych produktov alebo služieb, ktoré kupujete alebo používate. Keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky zhromažďuje anonymné informácie, ako sú údaje denníka a adresy IP, a môže zhromažďovať všeobecné informácie týkajúce sa vašej polohy. Automaticky zhromaždené informácie môžeme použiť na rôzne účely, ako je vylepšenie dizajnu našej stránky, sortiment výrobkov, zákaznícky servis a špeciálne propagácie.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Tieto informácie vyžadujeme, aby sme pochopili vaše potreby a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

 • Interné vedenie záznamov.
 • Tieto informácie môžeme použiť na vylepšenie našich produktov a služieb.
 • Na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli, môžeme pravidelne posielať propagačné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informáciách, ktoré by vás mohli považovať za zaujímavé.
 • Z času na čas môžeme vaše údaje použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali za účelom prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Tieto informácie môžeme použiť na prispôsobenie webovej stránky podľa vašich záujmov.

Zabezpečenia

Zaviazali sme sa k zaisteniu bezpečnosti vašich informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na zabezpečenie a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Iní, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje.

Skupina Renovujeme, s.r.o. : Všetky vyššie uvedené informácie, ktoré zhromažďujeme, ako je popísané vyššie, môžu byť zdieľané medzi všetkými subjektmi spoločnosti Renovujeme, s.r.o., vrátane obchodov Renovujeme.com a Parketarstvo.sk, webových stránok a súkromného predaja.

Poskytovatelia služieb: Môžeme tiež zverejniť informácie externým spoločnostiam, ktoré nám pomôžu priniesť vám produkty a služby, ktoré ponúkame. Môžeme napríklad spolupracovať s externou spoločnosťou na: (a) správe databázy informácií o zákazníkoch; (b) pomáhať nám pri distribúcii e-mailov; (c) pomáhať nám s priamym marketingom a zhromažďovaním údajov; (d) poskytnúť nám úložisko a analýzu; d) zabezpečiť prevenciu podvodov; a (e) poskytovať ďalšie služby určené na pomoc pri maximalizácii nášho obchodného potenciálu. Vyžadujeme, aby tieto externé spoločnosti súhlasili s tým, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré s nimi zdieľame, a že tieto informácie použijeme iba na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z našich dohôd s nimi.

Ostatné spoločnosti: Môžeme poskytnúť informácie starostlivo vybraným externým spoločnostiam, ak sa domnievame, že by vás ich produkty alebo služby mohli zaujímať.

Obchodné prechody: Môžeme previesť alebo zdieľať kópiu osobných údajov o vás v prípade, že spoločnosť Renovujeme, s.r.o. alebo jedna z jej pobočiek alebo dcérskych spoločností prebehne obchodným prechodom, napríklad zlúčením, akvizíciou inou spoločnosťou alebo predajom časti jej majetku. Ak budú vaše osobné údaje použité v rozpore s týmito zásadami, budete informovaní e-mailom alebo prominentným oznámením na našej webovej stránke pred zmenou vlastníctva alebo kontrolou vašich osobných údajov. Nič v týchto Zásadách ochrany osobných údajov však nemá zasahovať do schopnosti spoločnosti Renovujeme, s.r.o. kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez akýchkoľvek obmedzení previesť celý alebo časť svojho podnikania a/alebo majetku na pridruženú alebo nezávislú tretiu stranu.

Spoločnosť Renovujeme, s.r.o. si osobitne vyhradzuje právo previesť alebo zdieľať kópiu osobne identifikovateľných informácií zhromaždených z jej webových stránok kupujúcemu v tej časti jej podnikania, ktorá sa týka týchto informácií.

Súlad so zákonom: Môžeme poskytnúť prístup k informáciám, ak to vyžaduje zákon, aby sme spolupracovali pri policajných vyšetrovaniach alebo iných súdnych konaniach, aby sme chránili pred zneužitím alebo neoprávneným použitím našich webových stránok, aby sme obmedzili našu právnu zodpovednosť a aby sme chránili naše práva , majetok alebo bezpečnosť návštevníkov tejto webovej stránky alebo verejnosti.

Spoločnosť Renovujeme, s.r.o. spolupracuje s reklamnými spoločnosťami na umiestnení našej reklamy na webových stránkach vydavateľov na internete. Tieto reklamné spoločnosti zhromažďujú anonymné informácie o vašich návštevách našej webovej stránky. Táto technológia zahŕňa použitie súborov cookie tretích strán, ktoré im umožňujú rozvíjať personalizovanú reklamu tak, aby sa priamo týkala ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete si zvoliť deaktiváciu tejto služby, ktorú ponúkame s našim reklamným partnerom tretej strany. Môžeme tiež použiť súbory cookie Parketarstvo.sk, aby sme vám poskytli podobný vylepšený online marketing na základe vašich záujmov a preferencií. Môžete sa tiež rozhodnúť deaktivovať tieto vylepšené online marketingové reklamy.

Vaše voľby týkajúce sa použitia informácií, ktoré zhromažďujeme

Máte niekoľko možností, ako zaobchádzať s vašimi neverejnými osobnými údajmi.

Direct Mail alebo Telefonický marketing: Ak nakupujete v obchodoch Parketarstvo.sk alebo Renovujeme.com a chcete byť odstránení zo zoznamu zákazníkov, ktorí dostávajú priame poštové alebo telemarketingové hovory, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Renovujeme, s.r.o. na adrese Nemecká-Dubová, Za Štadionom 24,PSČ : 976 97 alebo zavolajte na 0911 424 987. Ak sa rozhodnete napísať nám, uveďte svoje meno, adresu a číslo účtu kreditnej karty (ak ho máte) a uveďte jednu z nasledujúcich možností:

 • ŽIADNE PONUKY EMAILOM (ak nechcete dostávať ponuky emailom);
 • ŽIADNE PONUKY TELEFÓNU (ak nechcete dostávať ponuky telefonicky);
 • ŽIADNE PONUKY TELEFÓNU ALEBO EMAILU (ak nechcete dostávať žiadne ponuky).

 

Pretože zoznamy zákazníkov sú často pripravené v dostatočnom časovom predstihu pred ponukou (niekedy niekoľko mesiacov pred uskutočnením ponuky), môžete niektoré ponuky dostávať aj potom, čo nám pošlete žiadosť, aby sme vaše údaje nepoužívali na konkrétne marketingové účely. Vážime si vašu trpezlivosť a pochopenie, keď ste nám poskytli čas na vybavenie vašej žiadosti.

Vaše práva na ochranu súkromia na Slovensku

Podľa ustanovení Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, sú obyvatelia Slovenska oprávnení požadovať od nás oznámenie popisujúce, aké kategórie osobných informácií o zákazníkoch zdieľame s tretími stranami alebo pridruženými spoločnosťami pre účely priameho marketingu týchto tretích strán alebo pridružených spoločností. Toto oznámenie identifikuje kategórie zdieľaných informácií a bude obsahovať zoznam tretích strán a pridružených spoločností, s ktorými boli zdieľané, spolu s ich menami a adresami. Ak žijete na Slovensku a chcete získať kópiu tohto oznámenia, pošlite písomnú žiadosť na túto adresu: Renovujeme, s.r.o. ,976 97 Nemecká-Dubová, Za Štadionom 24. Odpoveď môže trvať 30 dní.

Cookies a ako ich používame

Cookie je malý súbor, ktorý vyžaduje povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Ak s tým súhlasíte, súbor sa pridá a súbor cookie pomôže analyzovať prenos na webe alebo vám dá vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám odpovedať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobovať svoje operácie vašim potrebám, obľúbeniu a nepáčeniu tým, že zhromažďuje a pamätá si informácie o vašich preferenciách.

Na identifikáciu stránok, ktoré sa používajú, používame súbory cookie denníka prevádzky. To nám pomáha analyzovať údaje o premávke na webových stránkach a zlepšovať našu webovú stránku, aby sme ju mohli prispôsobiť potrebám zákazníka. Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sú údaje odstránené zo systému.

Súbory cookie nám celkovo pomáhajú zabezpečiť lepšie webové stránky, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky sa vám zdajú užitočné a ktoré nie. Cookie nám v žiadnom prípade neumožňuje prístup k vášmu počítaču alebo k akýmkoľvek informáciám o vás, okrem údajov, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať. Môžete sa rozhodnúť prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietol. To vám môže brániť v plnom využívaní výhod webovej stránky.

„Web beacon“ alebo „pixelová značka“ alebo „clear gif“ je zvyčajne obraz s jedným pixelom, ktorý sa používa na prenos informácií z vášho počítača alebo mobilného zariadenia na web.

Súbory cookie a webové majáky používame na to, aby sme sledovali, čo máte v nákupnom košíku, a aby sme si vás pamätali, keď sa vrátite na webovú stránku, ako aj na identifikáciu stránok, na ktoré kliknete počas svojej návštevy našej webovej stránky, a názov webovej stránky, ktorú ste navštívili navštívené bezprostredne pred kliknutím na webovú stránku Luma. Tieto informácie používame na zlepšenie dizajnu našich stránok, sortimentu výrobkov, zákazníckych služieb a špeciálnych akcií. Súbory cookie a webové majáky môžete samozrejme vo svojom počítači zakázať tak, že to označíte v ponukách predvolieb alebo možností v prehliadači. Je však možné, že niektoré časti našej webovej stránky nebudú fungovať správne, ak zakážete súbory cookie. Môžeme tiež použiť webové majáky a ďalšie technológie, aby sme mohli sledovať, či sa naša komunikácia k vám dostane, merať ich efektívnosť alebo zhromažďovať určité neosobné informácie o vašom počítači, zariadení alebo prehliadači, aby sme mohli lepšie navrhnúť budúcu komunikáciu s vami.

Môžeme uzavrieť zmluvu s tretími stranami, ktoré môžu používať súbory cookie a webové majáky a zhromažďovať informácie v našom mene alebo poskytovať služby, ako je spracovanie kreditných kariet, preprava, propagačné služby alebo správa údajov. Hovoríme im naši partneri starostlivosti o zákazníkov. Tieto tretie strany zakazuje naša zmluva s nimi zdieľať tieto informácie s kýmkoľvek iným ako nami alebo našimi ďalšími partnermi starostlivosti o zákazníka.

Zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené súbory cookie, ktoré zhromažďujeme, a informácie, ktoré ukladajú.

COOKIE názov COOKIE Popis
CART Spojenie s nákupným košíkom.
CATEGORY_INFO Umožňuje rýchlejšie zobrazenie stránok.
COMPARE Položky, ktoré máte v zozname Porovnať produkty.
CUSTOMER Šifrovaná verzia vášho ID zákazníka.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, ak ste prihlásení do obchodu.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verzia skupiny zákazníkov, do ktorej patríte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukladá vaše ID zákazníckeho segmentu
EXTERNAL_NO_CACHE Príznak, ktorý označuje, či je ukladanie do vyrovnávacej pamäte zapnuté alebo vypnuté.
FRONTEND Vaše ID relácie na serveri.
GUEST-VIEW Umožňuje hosťom upravovať ich objednávky.
LAST_CATEGORY Posledná kategória, ktorú ste navštívili.
LAST_PRODUCT Posledný produkt, na ktorý ste sa pozreli.
NEWMESSAGE Označuje, či bola prijatá nová správa.
NO_CACHE Označuje, či je dovolené používať medzipamäť.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informácie o vašom košíku a histórii prezerania, ak ste sa na stránku pýtali.
RECENTLYCOMPARED Položky, ktoré ste nedávno porovnali.
STF Informácie o produktoch, ktoré ste poslali e-mailom priateľom.
STORE Zobrazenie obchodu alebo jazyk, ktorý ste vybrali.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Označuje, či zákazník povolil súbory cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS Výrobky, na ktoré ste sa nedávno pozreli.
WISHLIST Zašifrovaný zoznam produktov pridaných do vášho zoznamu želaní.
WISHLIST_CNT Počet položiek vo vašom zozname želaní.

Online registrácia účtu

Ak chcete nakupovanie online urýchliť a uľahčiť, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke Parketarstvo.sk . Ako registrovaný zákazník musíte zadať svoje dodacie adresy a fakturačné údaje iba raz; budú u nás bezpečne uložené pre vaše budúce použitie. Pomocou svojho mena a hesla podľa vášho výberu môžete kedykoľvek získať prístup k svojmu účtu a pridať, odstrániť alebo zmeniť informácie. Ak používate verejný počítač, dôrazne vám odporúčame, aby ste sa po dokončení nákupu odhlásili. Vaše informácie budú aj naďalej uložené u nás, ale z tohto počítača k nim nebude mať prístup nikto iný.

E-maily

Propagačné e-maily od nás budete dostávať, iba ak ste o ich zaslanie požiadali. Ak si neželáte dostávať e-maily od spoločnosti Renovujeme, s.r.o. alebo jej pridružených spoločností, môžete kliknúť na odkaz „Zrušiť odber“ v dolnej časti akejkoľvek e-mailovej komunikácie, ktorú pošleme. Na dokončenie odstránenia nám počkajte 3 pracovné dni od prijatia žiadosti, pretože niektoré z našich propagácií už mohli byť spracované pred odoslaním žiadosti.

Súhlas

Používaním tejto webovej stránky prijímate zásady uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Otázky pre Renovujeme, s.r.o.?

Kontaktujte nás